Corona Protocol

Corona Protocol

 

 

ALGEMEEN
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder
• Vermijd drukte
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
• Schud geen handen
 
OP DE ACCOMMODATIE
Met betrekking tot de accommodatie, waaronder de kantine, tribune en kleedkamers gelden
de volgende regels.
• Volg de visuele aanwijzingen en de aanwijzingen van de stewards en kantinepersoneel.
• Houd overal 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de spelers, langs het veld, op de tribune in
de kantine, in de tent en in de kleedkamer, etc. Personen die tot één huishouden behoren
hoeven onderling geen afstand te houden.
• Geforceerd stemgebruik langs en in het veld, zoals schreeuwen, is niet toegestaan.
 
TENT
• Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder
• Vermijd drukte, zoek de ruimte op het terras naast de tent
• Bij verblijf in de tent dien je gebruik te maken van een zitplaats.
Houd daarbij de grootst mogelijk afstand. Stoelen, tafels of banken mogen niet verplaatst
worden.
• Het heeft de voorkeur met pin of contactloos te betalen.
• Laat afval niet achter op de tafels, maar werp het in de daartoe bestemde bakken.
KANTINE
• In de kantine mogen tegelijkertijd 65 mensen aanwezig zijn.
• Reserveren is verplicht
• Bij betreden kantine handen ontsmetten en invullen logboek
• Bij verblijf in de kantine dien je gebruik te maken van een zitplaats. Houd daarbij de grootst
mogelijk afstand. Stoelen, tafels of banken mogen niet verplaatst worden.
• Het heeft de voorkeur met pin of contactloos te betalen.
• Laat afval niet achter op de tafels, maar werp het in de daartoe bestemde bakken.
• Het opvolgen van de aanwijzingen van het kantine personeel is bindend.
Bij geen gehoor kan men verwijderd worden.
 

DE KLEEDKAMERS
• Geen ouders in de kleedkamer of de kleedkamer gangen
• Tijdens trainingen zijn voor de jeugdteams geen kleedkamers beschikbaar.
Thuis omkleden en douchen.
• Voor jeugdteams is op wedstrijddagen wel een kleedkamer beschikbaar
• Tijdens trainingen zijn voor de O-19 en senioren teams geen kleedkamers beschikbaar.
Thuis omkleden en douchen.
• Voor O-19 en seniorenteams is op de wedstrijddag een kleedkamer beschikbaar.
i.v.m. de 1,5 m maatregel moeten zich om de beurt 5 personen omkleden en mogen 4
spelers tegelijk douchen.
• Na afloop is de kleedkamer geen verblijfruimte. Doorstroming staat voorop.
• Teambesprekingen niet in de kleedkamer, maar op het veld.
• Bij de wedstrijden van Dames 1 en Heren 1 zullen gegeven de grotere selecties en dito
begeleiding indien mogelijk afwijkende oplossingen gekozen worden.
• Zorg dat je de kleedkamer schoon achterlaat! Laat geen afval achter.
 
VOOR DE VOETBALLERS
• Voetballers dienen zelf hun (gezondheids) risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in
de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts
• Houd er als voetballers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, je meetelt
als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden
• Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de wedstrijd of training, dienen
voetballers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in
de kleedkamers en in de kantine
• Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen
fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel
• Volgens de algemene voorschriften is het voor personen vanaf 13 jaar verplicht een
mondkapje te dragen in de auto wanneer je samen met personen uit meerdere
huishoudens in één vervoersmiddel zit. Houd daarmee rekening bij het vervoer indien je een
uitwedstrijd speelt
• Blijf zoveel mogelijk bij je groep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie
actief zijn
• Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden
aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes
 

VOOR DE TRAINERS EN LEIDERS
• Het aantal voetballers en begeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk is voor de
voetbalactiviteit(training, oefenwedstrijd, wedstrijd)
• Houd toezicht op de regels die voor voetballers gelden. (Zie onder “voor de voetballer”)
• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers
onderling, ook in de dug-out of op de bank
• Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten
en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven
• Wijs voetballers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen
'highfives'
• Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot voetballers tot en met 12 jaar
• Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden.
Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner
• Help de voetballers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer
dat niet gebeurt.
• Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen
• Laat voetballers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten
• Laat voetballers van 18 jaar en ouder voetballers tijdens inlopen en warming-ups de 1,5
meter afstand houden
• Houd het verblijf in het wedstrijdsecretariaat zo kort mogelijk.
Beperk je tot het afhandelen van zaken die voor de wedstrijd noodzakelijk zijn

 

Mocht er een geval van Corona geconstateerd worden bij een speler, trainer of supporter die op de club geweest is, meld dit dan meteen aan de voorzitter Vincent Gruwèl 06- 2393 8138
Dan kan de RKAV meteen de juiste vervolg stappen nemen ter bescherming van uw gezondheid.