Ambitie


De RKAV Volendam werkt op basis van het uitgangspunt dat plezier in het voetbal en aandacht voor prestatie elkaar versterken. Met haar jeugdafdeling wil onze vereniging zorgen voor het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van talentvolle jeugdspelers met als doel deze op te leiden voor de RKAV zaterdag- en zondagselecties of eventuele doorstroming naar het FC Volendam Jeugdplan.

 

Ook wil onze vereniging de minder talentvolle spelers in de gelegenheid stellen om hun sport zo goed mogelijk en met plezier te beoefenen. Daarbij wil onze vereniging een bijdrage leveren aan het sociaal-maatschappelijk doel om onze jeugd meer te laten sporten en bewegen.


Uit deze ambitie vloeit voort dat in onze jeugdafdeling gedurende de ‘onderbouw’ periode van 5 tot 10 jaar (t/m de E-jeugd) een algemene en veelzijdige (technische) voetbalbasis moet worden gelegd, waarbinnen de spelers een grote mate van vrijheid en tactische ruimte bezitten. In de ‘bovenbouw’ periode van 11 tot 18 jaar (D t/m A-Jeugd) wordt er steeds meer specifiek gewerkt, waarbij de spelers meer rekening moeten houden met elftalbelangen.


In de praktijk houdt dit in dat er met de ‘onderbouw’ groep (5-10 jaar):

  • Getraind wordt op basis van de ontwikkeling van techniekvormen.
  • Er voldoende ruimte is voor individuele acties in de wedstrijden.
  • Spelers niet te vroeg voor een bepaalde positie in een team worden voorbestemd.
  • Veelvuldig in groepen en met gelijke oefenvormen wordt gewerkt (circuitmodel).
  • Altijd getraind moet worden met bal.

In de daaropvolgende ‘bovenbouw’ periode (11-18 jaar):

  • Wordt er naast technisch ook meer tactisch (positiespel) en conditioneel getraind.
  • Moeten individuele spelers worden ingepast in een groter geheel zonder dat de persoonlijke kwaliteiten te zeer worden beperkt.
  • De spelers worden opgeleid voor een of enkele elftal posities.
  • Er wordt getraind in kleinere groepen of individueel op specifieke onderdelen.

Volgens de doelstelling van vereniging wil het toegankelijk zijn voor zowel jongens als meiden. Iedereen heeft recht op dezelfde mogelijkheden en dezelfde aandacht. In de praktijk bestaat er een aanzienlijk verschil tussen het aantal spelende jongens en het aantal spelende meiden. Daarom worden sommige zaken voor het meidenvoetbal anders ingericht, echter met hetzelfde doel voor ogen: plezier in het voetbal en waar van toepassing doorgroeimogelijkheden.


Iedereen binnen onze vereniging dient zich te beseffen dat het realiseren van onze ambitie niet van vandaag op morgen is gerealiseerd. Het vergt een heleboel werkzaamheden om het te bereiken, in stand te houden en te innoveren. Het blijft een grote uitdaging, maar met veel enthousiasme en inzet kunnen we er samen iets moois van maken.