RKAV Voetbalschool

 

Visie

De RKAV Volendam werkt vanuit de visie dat er oog moet zijn voor iedereen met een focus op talent. Om dit waar te maken zal naast voetbal als breedtesport extra aandacht komen voor onze jeugdige talenten.


De RKAV wil dit gaan doen door de oprichting van een eigen voetbalschool: want wie de bal niet de baas is, beheerst het voetbalspel niet.

 

Activiteiten

Vanuit de RKAV Voetbalschool worden ieder jaar een aantal activiteiten opgezet:

  • Wekelijkse techniektraining voor de C-D-F-E selectieteams (aanvullend op reguliere trainingen).
  • Scholing voor trainers via o.a. clinics.
  • Aanbod van enkele trainingsweken (tegen vergoeding) in de zomervakantie voor de F-pupillen.


 

 

 

Opzet
De algehele coördinatie ligt in handen van Jaap Schilder (Hoofd RKAV Jeugdvoetbal). Voor de technische coördinatie is de expertise van Charles van Altena en Rob Bloemkolk van Voetbalschool Techniek (VST) ingehuurd. Zij zullen, tezamen met een team van RKAV selectietrainers, de trainingen gaan verzorgen. 

De RKAV Voetbalschool is te bereiken via email: rkav.voetbalschool@gmail.com