Lidmaatschap

Je kunt lid worden door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te vullen via onderstaande link.

LET OP:

 • De minimum leeftijd om lid te worden van RKAV Volendam bedraagt 4 jaar.
 • Met de ingang van de electronische spelerskaarten kunnen de spelers hun eigen digitale foto maken voor op de spelerspas, deze kan in de Wedstrijdzaken-app van de KNVB geupload worden.
  Deze kunnen ze ieder seizoen tot oktober opnieuw maken en de teammanager of de speler zelf aanpassen in de Wedstrijdzaken-app.
  Indien een foto niet duidelijk of correct is kan een speler worden uitgesloten van deelname aan een wedstrijd door een scheidsrechter.
  Let op, als er geen foto in je profiel van Wedstrijdzaken staat kan er ook geen spelerspas aangemaakt worden.
 • Indien je in de afgelopen 3 seizoenen lid bent geweest van een andere voetbalvereniging dien je te worden overgeschreven.
 • Binnen 2 weken na inleveren van het inschrijfformulier ontvang je een bevestiging van je inschrijving. Nadat het lidmaatschap is ingegaan volgt de contributiebetaling.
 • Contributiebetaling dient plaats te vinden voor aanvang van een nieuw seizoen. Ondergetekende machtigt RKAV Volendam om de jaarlijkse contributie van het ingevulde rekeningnummer af te halen.
 • Inschrijving van spelende leden dient vóór 1 mei te zijn ontvangen i.v.m. indelingen van de teams.
 • Via deze link kunt u een lidmaatschap beëindigen. Uitschrijfformulier dient vóór 1 JUNI te zijn ontvangen.
  Indien hier niet aan wordt voldaan zijn wij genoodzaakt € 15,- administratiekosten en € 7,50 KNVB kosten in rekening te brengen.

 

Afmelden van uw lidmaatschap doet u uitsluitend en uiterlijk vóór 1 JUNI bij de ledenadministratie.

U kunt zich uitschrijven via onderstaande link.
Indien hier niet aan wordt voldaan zijn wij genoodzaakt € 15,- administratiekosten en € 7,50 KNVB kosten in rekening te brengen.

 

Als je reeds lid bent van een voetbalvereniging of in de afgelopen 3 seizoenen bij een andere club hebt gevoetbald moet overschrijving worden aangevraagd bij de KNVB. Hiervoor dient een overschrijvingsformulier te worden ingevuld.

Je dient het overschrijvingsformulier:

 • Volledig in te vullen, en
 • zelf te ondertekenen, en
 • door de twee betrokken clubs te laten ondertekenen, en
 • in te dienen, tegelijk met zijn/ haar spelerspas en ledenmutatiekaart bij de desbetreffende ledenadministratie.

Een aanvraag kan slechts worden gehonoreerd, indien de aanvrager kan aantonen dat hij/zij heeft voldaan aan zijn financiele verplichtingen tegenover de te verlaten club. Een aanvraag voor overschrijving moet ingediend zijn voor 15 juni.

 

Het kan ook via sportlink, zie voor meer informatie de pagina van de KNVB.

 

Dispensatie kan worden verleend indien:

 • Een speler, gedurende tenminste 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag geen bindende wedstrijden meer voor een club heeft gespeeld.
 • Een speler is verhuisd.
 • Een speler van werkkring is veranderd waardoor deze niet meer kan uitkomen voor zijn club (werkgeversverklaring gewenst en meesturen).

Contributie 2020-2021

 • Voor dit seizoen is de Contributie 2020-2021 met 1.6% verhoogd (inflatie correctie).
 • Voor de senioren is de contributie verhoogd met €23. De senioren hoeven geen loten meer te verkopen voor de jaarlijkse RKAV loterij.
 • De contributie voor de zaalvoetbal is verhoogd met € 15.
 • Voor de leden in de Mini’s (Onder 7) en Kabouters (Onder 6) teams is de contributie € 145 resp. € 95 geworden. Zij ontvangen dit jaar een trainingspak van de RKAV Volendam.

De contributie is gebaseerd op het geboortejaar (en niet op het team waarin je speelt).

 

Categorie        Geboren         Contributie  Contributie
Selectieteams
Selectieteams (*) Kleding      
Senioren (19+) 2001 € 229     (3)
O18 / O19 2002+2003 € 255,50 € 320,25 JO19-1 en 2 (1) + (2)
O16 / O17 2004+2005 € 239.75 € 304,50 JO17-1 en JO16-1 (1) + (2)
O14 / O15 2006+2007 € 220,75 € 285,50 JO15-1, JO14-1 (1) + (2)
O12 / O13 2008+2009 € 204 € 268,75 JO13-1 en 2 ; JO12-1, 2 en 3 (1) + (2)
O10 / O11 2010+2011 € 183,50 € 236,75 JO11-1,2 en 4 ; JO10-1 (1) + opleiding (2)
O8 / O9 2012+2013 € 163 € 216,25 JO9-1 en 2 ; JO8-1 en 2 (1) + opleiding (2)
O7 (Mini) 2014 € 145 € 198,25   (1 )+ opleiding (2)
O6 (Kabouter) 2015 € 95     (1)
 
(*) JO8-3 ; JO9-3 en 4 ; JO10-2 ; JO11-3 zijn wel selectieteams maar betalen geen toeslag Jeugdopleiding (Aspirtant teams)
           
       
Zaalvoetbal Jeugd € 50 KNVB zaal competitie ; spelers die ook veldvoetbal spelen bij RKAV Volendam
  Jeugd € 65 KNVB zaal competitie ; spelers die alleen zaalvoetballen en geen veldvoetbal bij RKAV Volendam

 

Kleding

(1) Verstrekking van trainingspak 1 x per jaar. Trainingspak is eigendom van lid en hoeft niet te worden geretourneerd.
(2) Verstrekking van wedstrijd tenue (1 x per 3 jaar). Dit tenue blijft eigendom van de RKAV en moet wel worden geretourneerd.
(3) Geen verstrekking van kleding.

 

Indien u meer dan twee kinderen heeft die lid zijn van de RKAV dan geldt voor het derde kind dat de te betalen contributie gelijk is aan 50% van het laagste contributiebedrag.

 

Club Collect

Voor de inning van de contributie zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect. ClubCollect zal namens de vereniging naar ieder lid een e-mail, SMS of brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen.

 

In deze berichten is een handige link opgenomen. Via de link kunt u de betaling per automatische incasso of via iDEAL voldoen. Hierbij kunt u aangeven deze betaling in één keer te voldoen of in termijnen (voor gespreid betalen wordt € 1,00 per termijn in rekening gebracht en is alleen mogelijk via automatische incasso).

Wij houden u op de hoogte wanneer u deze link ongeveer kunt ontvangen.

 

Heeft u hier vragen over of wilt u een wijziging van mailadres of mobiel nummer doorgeven stuur dan een mail naar info@rkav-volendam.nl.

 

 

De RKAV Volendam kent de volgende soorten leden:

 • Ereleden: dit zijn personen die wegens buitengewone, aan de vereniging bewezen diensten, door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.
 • Leden van verdienste: dit zijn personen die zich gedurende tenminste vijf jaren in het bestuur of tien jaren als lid voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. 
 • Senior leden: dit zijn de actief voetbalspelende leden vanaf 18 jaar.
 • Junior leden: dit zijn de actief voetbalspelende leden tot 18 jaar.
 • Steunende leden: dit zijn de personen die niet tot de vorige categorieën behoren maar die zich uitermate verdienstelijk maken door regelmatig voor de vereniging vrijwilligerswerk te verrichten.
 • Financieel steunende leden: dit zijn personen die niet tot de vorige categorieën behoren maar die de vereniging steunen door middel van een financiële bijdrage. Naast de financiële bijdrage hebben deze leden minimaal vijf jaren tot de vorige categorieën leden behoord.
 • Donateurs: dit zijn personen die niet tot de vorige categorieën behoren en de vereniging financieel steunen. Donateurs hebben in tegenstelling tot alle vorige categorieën, geen stemrecht in de algemene ledenvergadering.