Hoofdstructuur

De voetbalvereniging RKAV Volendam is één van de grootste van Nederland met haar 1800 leden waarvan 1500 spelende. Met steun van ongeveer 450 vrijwilligers spelen ieder weekend bijna 150 eftallen hun wedstrijden. Dit vraagt om een duidelijke en transparante clubstructuur met bijbehorend organigram. De verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van het beleid liggen zo laag mogelijk in de organisatie bij ondersteunende taken, commissies, coördinatoren en (hoofd-)trainers. Dit heeft tot doel het dagelijks bestuur bij te staan in haar uitvoerende taken en in staat te zijn om het voetbalgebeuren binnen onze vereniging te kunnen sturen en verbeteren.

        Via het onderstaande menu zijn de personen werkzaam in de RKAV organisatie terug te vinden:

»  Bestuur
»  Taken & Commissies
»  Jeugdafdeling

»  Seniorenafdeling